Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

•Συστήματα UPS για αδιάλειπτη παροχή ισχύος

Τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), είναι επίσης γνωστά και ως εφεδρικά συστήματα μπαταριών. Κύριος ρόλος τους είναι η τροφοδότηση φορτίων σε περίπτωση που η παροχή από το δίκτυο διακοπεί, ενώ ανάλογα με τον τύπο τους μπορεί να εκτελούν και ρύθμιση της παρεχόμενης από το δίκτυο ισχύος.
Ενώ δεν υπάρχει περιορισμός στο είδος του φορτίου που μπορεί να προστατέψουν, τα UPS χρησιμοποιούνται συνήθως για την προστασία υπολογιστών, κέντρων δεδομένων, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών ή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού όπου μια απροσδόκητη διακοπή της τροφοδότησης θα προκαλέσει βλάβη, μείωση λειτουργικότητας στην επιχείρηση ή απώλεια δεδομένων. περισσότερα...

Από: Εύα Παρασκευαδάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου