Κυριακή, 12 Απριλίου 2009

•BP Solar Greece - Φ/Β πλαίσια της σειράς Endura

Τα Φ/Β πλαίσια ΒΡ 3210Ν, ΒΡ3220Ν και ΒΡ3230 Ν είναι τα νέα Φ/Β της σειράς Poly 3 με 60 Φ/Β κυψέλες που παρέχουν ισχύ άνω των 200 W. Τα προϊόντα της γενιάς Endura περιλαμβάνουν όλα τα χαρακτηριστικά της σειράς Poly 3, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνουν ένα ειδικό πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το τμήμα μηχανολογικού σχεδιασμού της Porsche. Το εν λόγω πλαίσιο, το οποίο παρέχει επιπρόσθετη αντοχή κα ευελιξία στην τοποθέτηση, υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του βιομηχανικού προτύπου IEC61215 (που πιστοποιεί και εγκρίνει προϊόντα για μακροπρόθεσμη αξιοπιστία). Οι γωνίες των πλαισίων προστατεύονται ώστε να αντέχουν τους κραδασμούς και το παχύ φύλλο ενίσχυσης από πολυεστέρα παρέχει επιπλέον προστασία και επιτρέπει την εύκολη διαχείριση. Η αναλογία βάρους/ισχύος της σειράς προϊόντων της γενιάς Endura τα καθιστά από τα ελαφρύτερα προϊόντα της αγοράς και μειώνει τον χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας: http://www.bp.com/

•Φ/Β αντιστροφείς SMA - Η σειρά Sunny Boy

Με τον μετατροπέα Sunny Boy 1100 μπορούν να υλοποιηθούν πολλοί διαφορετικοί σχεδιασμοί φωτοβολταϊκών μονάδων, ενώ ο Sunny Boy 1700 συμπληρώνει την παλέτα των μετατροπέων για τη μεσαία περιοχή τιμών ισχύος.
Οι μετατροπείς Sunny Boy 2500 και 3000 είναι εξοπλισμένοι με τη διεπαφή δικτύου SMA grid guard και την αυτόματη αναγνώριση συχνότητας δίκτυο. Οι συγκεκριμένοι μετατροπείς είναι συμβατοί με όλα σχεδόν τα δίκτυα παγκοσμίως, ενώ διαθέτουν ευρεία περιοχή τιμών τάσης εισόδου.
Οι Sunny Boy 3300 / 3800, έχουν υψηλό βαθμό απόδοσης στην κατηγορία των μετατροπέων με μετασχηματιστή. Ο εντελώς νέος σχεδιασμός του ανθεκτικού κελύφους από χυτό αλουμίνιο, ο οποίος βασίζεται στην αρχή λειτουργίας με διπλό θάλαμο, δεν εξασφαλίζει μόνο την αποδοτικότητα του ενεργού συστήματος ψύξης OptiCool, αλλά προσφέρει ταυτόχρονα και προστασία.
Η νέα γενιά Sunny Boy 3000TL / 4000TL / 5000TL έχει μεγαλύτερες δυνατότητες επικοινωνίας, υψηλότερη απόδοση και είναι φιλική για το χρήστη. Μοντέρνα γραφική απεικόνιση, ένδειξη των τιμών ημέρας και μετά τη δύση του ηλίου, απλή εγκατάσταση και ασύρματη επικοινωνία του συστήματος με το πρότυπο bluetooth, είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα των SUNNY BOY TL. Με υψηλό βαθμό απόδοσης και μεγάλο εύρος τιμών τάσης εισόδου, ο Sunny Boy 4000TL / 5000TL, ως μετατροπέας πολλαπλών στοιχειοσειρών, χωρίς μετασχηματιστή, παρέχει ευελιξία στο σχεδιασμό και βέλτιστη ενεργειακή αпόδοση.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.sma-hellas.com/

•Πότε είναι αναγκαίο ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας?

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας συναντά κανείς σε κτήρια τα τελευταία 250 χρόνια. Ο ρόλος τους είναι η συλλογή του κεραυνού και η απαγωγή του προς τη γη χωρίς ενδιάμεση πληγή της εγκατάστασης ή των ανθρώπων που βρίσκονται στο κτήριο.
Λόγω του αυξημένου κόστους εγκατάστασης και συντήρησης, θα πρέπει να διερευνάται η αναγκαιότητα των διατάξεων αντικεραυνικής προστασίας με βάση τη συχνότητα των αναμενόμενων κεραυνών και τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν από αυτούς. Η παράμετρος που χαρακτηρίζει το πόσο πιθανό είναι να πληγεί μια περιοχή από κεραυνό ονομάζεται πυκνότητα κεραυνών και αναφέρεται σε αριθμό κεραυνών ανά μονάδα εμβαδού και ανά έτος. Συνήθως είναι μια μέση τιμή πολλών ετών και υπολογίζεται προσεγγιστικά ή αναφέρεται σε γεωγραφικούς χάρτες.

Σύμφωνα με τη Γερμανική VDE, ανεξαρτήτως επίσημων περιορισμών και κατηγοριοποιήσεων ένα κτήριο θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει αντικεραυνικό σύστημα εάν:
¤Προεξέχει σημαντικά από το περιβάλλον του,
¤Η στέγη του είναι κατασκευασμένη από μαλακά υλικά όπως το ξύλο ή περιέχει εύφλεκτα υλικά,
¤Αποθηκεύονται ή πρόκειται να βρεθούν μέσα στο κτήριο υλικά επικίνδυνα να εκραγούν,
¤Άνθρωποι ή πολιτιστικά αγαθά χρίζουν ειδικής προστασίας,
¤Περιέχονται συστήματα μεγάλης οικονομικής αξίας,
¤Επιτελούνται στον υπό προστασία χώρο εργασίες υψίστης σημασίας

Γενικά, όσο ψηλότερο είναι ένα κτήριο ή μία κατασκευή τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα υπάρχει να πληγεί από κεραυνό. Ειδικότερα, θα πρέπει να προστατεύονται εγκαταστάσεις που προεξέχουν σημαντικά από το περιβάλλον τους ή είναι εκτεθειμένες στην ύπαιθρο, κτήρια και εγκαταστάσεις που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό ατόμων (>200) καθώς και νοσοκομεία ή κτήρια περίθαλψης ατόμων με περιορισμένες κινητικές δυνατότητες, εγκαταστάσεις ύψιστης ιστορικής και οικονομικής σημασίας καθώς και όσες περιέχουν εύφλεκτα υλικά.
Εάν το κτήριο δεν ανήκει στις παραπάνω συγκεκριμένες κατηγορίες η εγκατάσταση του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας είναι απόφαση του ιδιοκτήτη.

Από: Εύα Παρασκευαδάκη

•Αντιστροφείς Φ/Β συστημάτων

Ο αvτιστροφέας (inverter) είναι η καρδιά του Φ/Β συστήματος. Σε αυτόν εστιάζουν όλοι οι κώδικες και τα πρότυπα που συντάσσονται για την διασύνδεση των Φ/Β συστημάτων με το ηλεκτρικό δίκτυο.
Η βασική λειτουργία των αντιστροφέων είναι ότι μετατρέπουν την DC ισχύ που παράγεται από την Φ/Β πηγή σε AC, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά ισχύος. Μπορεί να είναι κατάλληλοι για διασύνδεση στο δημόσιο δίκτυο ή για αυτόνομη λειτουργία και να διαφοροποιούνται στην ονομαστική ισχύ, τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και την απόδοση. Λειτουργούν εφόσον υπάρχει επαρκής ηλιακή ακτινοβολία και θα πρέπει να τοποθετούνται σε δροσερά μέρη, μακριά από την άμεση ακτινοβολία του ήλιου.
Οι περισσότεροι αντιστροφείς που προορίζονται για σύνδεση με το δίκτυο, σχεδιάζονται για να λειτουργήσουν χωρίς μπαταρίες, αλλά τοπολογίες που περιλαμβάνουν μπαταρίες είναι επίσης διαθέσιμες. Οι αντιστροφείς που διαχειρίζονται μπαταρίες ενσωματώνουν έναν φορτιστή μπαταριών, ο οποίος είναι σε θέση να φορτίζει μια συστοιχία μπαταριών από το δίκτυο ή μέσω μιας εφεδρικής γεννήτριας όταν η ηλιακή ακτινοβολία είναι περιορισμένη.
Αντιστροφείς που συνδέονται στο δίκτυο μπορούν να εγκατασταθούν υπαίθρια (ιδανικά, στη σκιά). Εκείνοι που προορίζονται για αυτόνομη λειτουργία δεν είναι στεγανοί και πρέπει να τοποθετηθούν στο εσωτερικό, κοντά στη συστοιχία μπαταριών.
Όταν το δίκτυο παρουσιάζει προβλήματα οι αντιστροφείς θα πρέπει να τα ανιχνεύουν και να μη συμβάλλουν σε αυτά. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγεται το islanding (νησιδοποίηση). Όταν η τάση ή η συχνότητα του δικτύου που βλέπει ο αντιστροφέας ξεπεράσουν κάποια προκαθορισμένα όρια θα πρέπει επίσης να γίνεται απόζευξη της Φ/Β πηγής από το δίκτυο. Η επαναφορά της σύνδεσης, εφόσον το δίκτυο δεν είναι πια προβληματικό θα πρέπει να γίνεται μετά από καθορισμένο χρόνο αναμονής. περισσότερα...
Από: Εύα Παρασκευαδάκη

•Τεχνολογίες Φ/Β πλαισίων

Τα Φ/Β συστήματα διεισδύουν ολοένα και περισσότερο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως. Όσο η τεχνολογία εξελίσσεται οι επιδόσεις τους βελτιώνονται, γεγονός που αποδεικνύεται από την ερευνητική διαδικασία. Υπάρχουν σήμερα στην αγορά πολλοί διαφορετικοί τύποι Φ/Β πλαισίων οι οποίοι ποικίλλουν στα βασικά υλικά, την απόδοση και το κόστος. Γνωρίζοντας κανείς τα χαρακτηριστικά της κάθε τεχνολογίας, μπορεί να επιλέξει τα κατάλληλα Φ/Β πλαίσια για την εκάστοτε εφαρμογή. περισσότερα...

Από: Εύα Παρασκευαδάκη

•Φωτοβολταϊκό στοιχείο – Η καρδιά του Φ/Β συστήματος

Ο όρος φωτοβολταϊκά παραπέμπει στο φως, δηλαδή την ηλιακή ακτινοβολία και στα βολτ που είναι συνώνυμο της ηλεκτρικής ενέργειας. Περιγράφει έτσι την διαδικασία μετατροπής της ενέργειας του ήλιου σε μια μορφή άμεσα εκμεταλλεύσιμη από τον άνθρωπο. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο που πρώτος ανακάλυψε ο γάλλος φυσικός E. Becquerel το 1839. Περιληπτικά πρόκειται για την απορρόφηση της ενέργειας του φωτός από τα ηλεκτρόνια των ατόμων του Φ/Β στοιχείου και την απόδραση των ηλεκτρονίων αυτών από τις κανονικές τους θέσεις με αποτέλεσμα την δημιουργία ρεύματος. Το ηλεκτρικό πεδίο που προϋπάρχει στο Φ/Β στοιχείο οδηγεί το ρεύμα στο φορτίο.Τα Φ/Β συστήματα είναι ήδη ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας. Από τις αριθμομηχανές και τα ρολόγια χειρός μέχρι πιο πολύπλοκα συστήματα όπως οι δορυφόροι, έχουν αποδείξει την χρησιμότητά τους.Τα Φ/Β στοιχεία είναι διατάξεις που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, φτιαγμένες από ημιαγώγιμα υλικά. Τα μεγέθη και οι μορφές τους διαφοροποιούνται ανάλογα με το υλικό και την εφαρμογή. Συνδέονται μεταξύ τους συνήθως σε σειρά, για να δημιουργήσουν τα Φ/Β πλαίσια, δηλαδή τα ακέραια panels που βλέπουμε στα Φ/Β συστήματα. Τα πλαίσια συνδέονται σε σειρά και παράλληλα, διαμορφώνοντας την Φ/Β συστοιχία.Το μέγεθος της συστοιχίας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που είναι διαθέσιμη στη συγκεκριμένη τοποθεσία καθώς και οι ανάγκες του καταναλωτή.Τα Φ/Β πλαίσια αποτελούν το σημαντικότερο μέρος ενός Φ/Β συστήματος, το οποίο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τις ηλεκτρικές συνδέσεις, τη δομή στήριξης, τον αντιστροφέα DC/AC και τις μπαταρίες που αποθηκεύουν τη ηλιακή ενέργεια για χρήση όταν η ηλιακή ακτινοβολία δεν επαρκεί.

Από: Εύα Παρασκευαδάκη