Κυριακή, 5 Απριλίου 2009

•Χρωματισμός πόλων καλωδίων

Mε την Y.A. Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470Β/5-3-04), καθιερώνεται o χρωματισμός των ηλεκτρικών καλωδίων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 308 S2 “Επισήμανση των πόλων καλωδίων και εύκαμπτων καλωδίων”.
Με βάση την παράγραφο 3.1 του HD 308 S2, αυτό αφορά τα καλώδια ισχύος Χ.Τ. και εφαρμόζεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τα συστήματα διανομής και τις γραμμές τροφοδοσίας σταθερών και κινητών συσκευών.
Δεν εφαρμόζεται στα καλώδια των εσωτερικών συνδεσμολογιών συσκευών, στα καλώδια των κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος, στα καλώδια με περισσότερους των πέντε πόλων, σε καλώδια που δεν έχουν αποκλειστικό σκοπό την παροχή ενέργειας σε καταναλώσεις, καθώς και στις εναέριες γραμμές τροφοδοσίας.
Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 τόσο στα μονοπολικά καλώδια όσο και στους μονωμένους αγωγούς, το χρώμα μόνωσης του αγωγού προστασίας θα πρέπει να είναι κιτρινοπράσινο, ενώ του ουδέτερου αγωγού θα πρέπει να είναι μπλε.Επίσης για αυτού του τύπους καλωδίων και αγωγών, συστήνεται να χρησιμοποιείται χρώμα μαύρο, καφέ ή γκρι για τους ενεργούς αγωγούς, ενώ δεν αποκλείεται η χρήση και άλλων χρωματισμών για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Από: Ν.Κιμουλάκης

•Τύποι Ανεμογεννητριών - Ηλεκτρικό και Μηχανικό Σύστημα

Οι ανεμογεννήτριες εμπίπτουν σε δύο βασικές ομάδες: ανεμογεννήτριες οριζοντίου και κατακόρυφου άξονα. Στις Α/Γ οριζοντίου άξονα ο δρομέας είναι τύπου έλικα και βρίσκεται συνεχώς παράλληλος με την κατεύθυνση του ανέμου και του εδάφους. Στις Α/Γ κατακόρυφου άξονα ο δρομέας παραμένει σταθερός και είναι κάθετος προς την επιφάνεια του εδάφους.
Στην παγκόσμια αγορά έχουν επικρατήσει οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα σε ποσοστό 90 %. Η ισχύς τους φτάνει τα 5 ΜW, η διάμετρος του δρομέα κυμαίνεται μεταξύ 40 και 120 μέτρων, το ύψος του πύργου εγγίζει τα 120 μέτρα και λειτουργούν σε ένα παράθυρο ταχυτήτων ανέμου 3 ως 30 m/s. Μπορούν να συνδεθούν κατευθείαν στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.
Οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα έχουν δύο ή τρία πτερύγια τα οποία προσδένονται σταθερά ή με τη δυνατότητα να μεταβάλλουν τη γωνία τους σε σχέση με τον άνεμο. Ο δρομέας και η γεννήτρια τοποθετούνται στην κορυφή του πύργου ώστε να εκμεταλλεύονται καλύτερα τον διαθέσιμο αέρα. Στον πύργο τοποθετείται και στηρίζεται όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
Στο αεροδυναμικό μέρος της Α/Γ ο δρομέας περιστρέφεται εκμεταλλευόμενος την ταχύτητα του ανέμου. Η μηχανική ενέργεια που παράγεται από την περιστροφική του κίνηση μετατρέπεται στη συνέχεια σε ηλεκτρική μέσω της γεννήτριας. Η ηλεκτρική γεννήτρια μπορεί να είναι σύγχρονη ή επαγωγής. Η ταχύτητα περιστροφής του δρομέα είναι μικρή σε σχέση με την απαιτούμενη για τη λειτουργία της γεννήτριας. Για το λόγο αυτό τοποθετείται ενδιάμεσα κιβώτιο ταχυτήτων.
Το ηλεκτρικό σύστημα της Α/Γ περιλαμβάνει εκτός από την γεννήτρια, τους μετατροπείς ισχύος, πυκνωτές αντιστάθμισης, φίλτρα αρμονικών, διακόπτες, διατάξεις προστασίας και τον μετασχηματιστή.
Το ηλεκτρονικό σύστημα επίβλεψης και ελέγχου της λειτουργίας της Α/Γ χωρίζεται σε επιμέρους συστήματα, κάθε ένα από τα οποία εκτελεί ξεχωριστή λειτουργία. Το σύστημα προσανατολισμού συνήθως διαθέτει αισθητήρα ανέμου ώστε να διατηρείται πάντα ο δρομέας παράλληλος με την κατεύθυνση του ανέμου. Σε μικρές Α/Γ η αλλαγή του προσανατολισμού γίνεται με ανεμοδείκτη. Η ρύθμιση της κλίσης των πτερυγίων στη βέλτιστη θέση (αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα) μεγιστοποιεί την ενέργεια που παράγεται από την Α/Γ για κάθε ταχύτητα ανέμου. Αν υπάρχουν μετατροπείς ισχύος, η λειτουργία τους ελέγχεται από ξεχωριστό σύστημα ελέγχου.

Από: Εύα Παρασκευαδάκη

•Το αιολικό δυναμικό επιτρέπει την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας στην περιοχή μου?

Σε γενικές γραμμές, ένα σύστημα αιολικής ενέργειας χρειάζεται μια μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου τουλάχιστον 4 m/s στο ύψος του πύργου ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αποδοτικά. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να γίνει σύγκριση με το κόστος άλλων πηγών ενέργειας. Σε ταχύτητες κάτω των 4 m/s, η διαθέσιμη ενέργεια στον άνεμο είναι πολύ μικρή (εξάρτηση της ισχύος από την ταχύτητα στον κύβο). Έτσι η λειτουργία των Α/Γ να σε τόσο μικρές ταχύτητες ανέμου δεν επιφέρει σημαντική ενεργειακή συνεισφορά. Η μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου στην τοποθεσία εγκατάστασης του συστήματος αιολικής ενέργειας για χρονικό διάστημα μηνών ή και έτους, είναι ο καλύτερος τρόπος για τον υπολογισμό του αιολικού δυναμικού. Η μέτρηση της ταχύτητας θα πρέπει να γίνεται στο ύψος του πύργου της Α/Γ. περισσότερα...
Από: Εύα Παρασκευαδάκη

•Ανεμογεννήτριες Μικρής Ισχύος– Μέρος Ι

Τα συστήματα αιολικής ενέργειας μικρής ισχύος μπορούν να ηλεκτροδοτήσουν απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο ή περιοχές όπου υπάρχει δίκτυο καλύπτοντας μέρος της κατανάλωσης. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας σε οικιακές εφαρμογές. Ζητήματα αξιοπιστίας και ασφάλειας της παρεχόμενης από το δίκτυο ενέργειας καθώς και τα υψηλά κόστη επέκτασης του δικτύου σε απομακρυσμένες περιοχές είναι μερικοί από αυτούς. Παρόλο που τα συστήματα αιολικής ενέργειας απαιτούν σχετικά μεγάλη αρχική επένδυση, προσφέρουν μειωμένο ή μηδενικό κόστος ενέργειας για μια ζωή. Έτσι γίνονται ανταγωνιστικά σε σύγκριση με τις συμβατικές πηγές. Επίσης σημαντικό: Δεν μολύνουν το περιβάλλον.
Η ισχύς των μικρών Α/Γ κυμαίνεται από 400 W ως 50 kW (συνήθως 1-10 kW). Είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις Α/Γ που προορίζονται για τη στελέχωση Αιολικών Πάρκων και έχουν ισχύ συνήθως πάνω από 700 kW. Οι Α/Γ μικρής ισχύος διαθέτουν 3 ή 4 κινούμενα μέρη ώστε να έχουν πολύ χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης. Έχουν 2 ή 3 πτερύγια, η διάμετρος του δρομέα κυμαίνεται μεταξύ 1 και 15 μέτρων και το ύψος του πύργου μεταξύ 5 και 30 μέτρων. Η ονομαστική ταχύτητα ανέμου είναι 12-16 m/s. Συνήθως επιθεωρούνται κάθε 2 έτη και η διάρκεια ζωής τους κυμαίνεται μεταξύ 20 και 40 ετών.
Αν και δεν είναι στο προσκήνιο όσο άλλες τεχνολογίες, οι μικρές Α/Γ έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να παράγουν ενέργεια αξιόπιστα και με χαμηλό κόστος. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία στην λειτουργία τους αφού πάνω από 150.000 μονάδες έχουν εγκατασταθεί παγκοσμίως. Δεδομένου ότι η ζήτηση για μικρά συστήματα αιολικής ενέργειας αυξάνεται, το κόστος αυτών των συστημάτων αναμένεται να μειωθεί στο μισό κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας.
Τα συστήματα με Α/Γ μικρής ισχύος χαρακτηρίζονται μερικές φορές ως οικιακές εφαρμογές, και πράγματι είναι. Μπορούν όμως να παρέχουν ενέργεια σε αγροκτήματα, σχολεία και αγροτικές επιχειρήσεις. Μικρά συστήματα μπορούν επίσης να εγκατασταθούν για να τροφοδοτήσουν μια συγκεκριμένη εφαρμογή όπως η άντληση του νερού σε τοποθεσία απομακρυσμένη από το δημόσιο δίκτυο. Το μέγεθος του συστήματος που απαιτείται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενός δεδομένου πελάτη εξαρτάται από την ενέργεια που ο πελάτης χρειάζεται και την μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου της τοποθεσίας. Σε μία τυπική οικιακή εφαρμογή, σύστημα 4-10kW μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες. περισσότερα...
Από: Εύα Παρασκευαδάκη