Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

•Φ/Β Συστήματα - Προστασία από Υπερτάσεις

Τα Φ/Β συστήματα υπόκεινται συχνά στον κίνδυνο της κεραυνοπληξίας λόγω της εγκατάστασης σε εκτεθειμένους χώρους και της μεγάλης τους επιφάνειας. Ακόμα όμως και οι δευτερογενείς επιπτώσεις του κεραυνού, όπως η πρόκληση κρουστικών υπερτάσεων, μπορούν να βλάψουν ως και να καταστρέψουν την εγκατάσταση.
Σε κάθε εφαρμογή γίνεται μελέτη επικινδυνότητας με παράγοντες τη δομή και το μέγεθος του συστήματος καθώς και την συχνότητα εμφάνισης κεραυνών στην περιοχή. Η σειρά προτύπων IEC 62305 περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τη σχεδίαση ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας γενικά. Οι βασικές αρχές των προτύπων αυτών ακολουθούνται και στα Φ/Β συστήματα, τόσο για την επιλογή της στάθμης προστασίας και τη μελέτη των ζωνών προστασίας όσο και για την επιλογή των υλικών και τη διαμόρφωση των συνδέσεων.

Από: Εύα Παρασκευαδάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου