Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009

•Λαμπτήρες Εξοικονόμησης Ενέργειας - Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα και Τρόποι Χειρισμού

Οι λυχνίες εξοικονόμησης ενέργειας βρίσκονται στην αγορά αρκετά χρόνια αλλά το κίνητρο για την χρήση τους σε οικιακό επίπεδο γίνεται μεγαλύτερο τελευταία. Η αυξανόμενη χρέωση της κιλοβατώρας και το έντονο ενδιαφέρον για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις συνέπειες στην ποιότητα ζωής, δημιουργούν εύφορο έδαφος ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα του καταναλωτή.
Από την ενέργεια που καταναλώνεται στις συμβατικές λυχνίες πυρακτώσεως, μόνο το 10% περίπου παράγει φως ενώ το υπόλοιπο 90% χάνεται υπό μορφή θερμότητας. Οι λυχνίες αυτού του τύπου σε καμία περίπτωση δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να παράγουμε φως και πλέον δεν είναι ο μοναδικός. περισσότερα...
Από: Εύα Παρασκευαδάκη