Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

•Επίδραση της μεταβολής της συχνότητας τροφοδοσίας στην ταχύτητα ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα

Οι ασύγχρονοι ή τριφασικοί κινητήρες επαγωγής, παρουσιάζουν το ευρύτερο πεδίο εφαρμογών, συγκριτικά με τους υπόλοιπους τύπους ηλεκτρικών κινητήρων. Σε πολλές εφαρμογές, επιβάλλεται να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης των στροφών του κινητήρα. Μια από τις μεθόδους ρύθμισης των στροφών, είναι και αυτή της τροφοδότησης με τάση μεταβαλλόμενης συχνότητας.

Οι πυρήνες τόσο του στάτη όσο και του ρότορα αποτελούνται από πλήθος μαγνητικών ελασμάτων, τα οποία μονώνονται μεταξύ τους με βερνίκι.Στους μικρούς κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα, το τύλιγμα κλωβού κατασκευάζεται συνήθως από καθαρό αλουμίνιο, το οποίο χύνεται με πίεση μέσα στα διαμορφωμένα αυλάκια του δρομέα. Στις περιπτώσεις αυτές, τα στεφάνια βραχυκυκλώσεως σχηματίζουν και τα πτερύγια του ανεμιστήρα. περισσότερα...

Από:Ν.Κιμουλάκης

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009

•Λαμπτήρες Εξοικονόμησης Ενέργειας - Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα και Τρόποι Χειρισμού

Οι λυχνίες εξοικονόμησης ενέργειας βρίσκονται στην αγορά αρκετά χρόνια αλλά το κίνητρο για την χρήση τους σε οικιακό επίπεδο γίνεται μεγαλύτερο τελευταία. Η αυξανόμενη χρέωση της κιλοβατώρας και το έντονο ενδιαφέρον για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις συνέπειες στην ποιότητα ζωής, δημιουργούν εύφορο έδαφος ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα του καταναλωτή.
Από την ενέργεια που καταναλώνεται στις συμβατικές λυχνίες πυρακτώσεως, μόνο το 10% περίπου παράγει φως ενώ το υπόλοιπο 90% χάνεται υπό μορφή θερμότητας. Οι λυχνίες αυτού του τύπου σε καμία περίπτωση δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να παράγουμε φως και πλέον δεν είναι ο μοναδικός. περισσότερα...
Από: Εύα Παρασκευαδάκη

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009

•Παράγοντες καθορισμού της διατομής αγωγών και καλωδίων κτιριακών εγκαταστάσεων

Στο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις», τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος εγκατάστασης και οι μέθοδοι υπολογισμού του μέγιστου ρεύματος φόρτισης των ηλεκτρικών γραμμών, περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 52-Ηλεκτρικές γραμμές, στα τμήματα 520 έως και 529 και τα επιμέρους άρθρα και παραγράφους τους.
Οι διαφορές στους τύπους των μονωμένων αγωγών και καλωδίων που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αφορούν την μόνωση, την επένδυση, το πλήθος των αγωγών αλλά και τις περιβαλλοντικές συνθήκες για τις οποίες προορίζονται να λειτουργούν.
Για τον ορθό υπολογισμό της κατάλληλης διατομής ενός μη υπόγειου αγωγού ή καλωδίου, θα πρέπει σύμφωνα με το ΕΛΟΤ HD 384 να λαμβάνεται υπόψη ένας συντελεστής διόρθωσης k1 για θερμοκρασίες διαφορετικές των 30 βαθμών C καθώς και ένας συντελεστής διόρθωσης k2 για περισσότερα του ενός ομαδοποιημένα κυκλώματα ή περισσότερων από ένα πολυπολικών καλωδίων σε επαφή ή μικρή απόσταση μεταξύ τους. περισσότερα...

Από:Ν.Κιμουλάκης

Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

•Διαμόρφωση πίνακα διανομής οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης

Για την τελική διαμόρφωση ενός πίνακα διανομής, πλήθος δεδομένων που αφορούν την συγκεκριμένη ηλεκτρική εγκατάσταση που ο πίνακας θα ελέγχει, θα πρέπει να συνδυαστούν και να ταιριάξουν μεταξύ τους, κατ’ αντιστοιχία με τα κομμάτια ενός πάζλ.
Τόσο στο στάδιο της μελέτης όσο και σε αυτό της κατασκευής, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η νέα ηλεκτρική εγκατάσταση που πρόκειται να υλοποιηθεί, αφενός να είναι συμβατή με το σύστημα τροφοδότησης και αφετέρου να μην επηρεάζει με την λειτουργία της αλλά και να μην επηρεάζεται από τις γειτονικές ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις (ΕΛΟΤ HD384 331.1.1).
Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να αποτελείται από περισσότερα του ενός ανεξάρτητα μεταξύ τους κυκλώματα, μέσω των οποίων θα γίνεται η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας προς τους καταναλωτές.
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η απομόνωση ενός πιθανού σφάλματος σε ένα μόνο μέρος της εγκατάστασης καθώς και ο περιορισμός των επιδράσεων αυτού του σφάλματος στα υπόλοιπα ανεξάρτητα κυκλώματα. (ΕΛΟΤ HD384 314.1). περισσότερα...

Από:Ν.Κιμουλάκης

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

•Διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύματος

Σκοπός των διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύματος, είναι η προστασία ανθρώπων και ζώων από ηλεκτροπληξία. Οι διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύματος, βρίσκουν εφαρμογή τόσο σε οικιακές όσο και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
«Ως διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύματος ορίζεται μια μηχανική συσκευή διακοπής (ή ο συνδυασμός συσκευών), που έχει σαν προορισμό το άνοιγμα των επαφών, όταν το διαφορικό ρεύμα φτάσει ή υπερβεί μια προκαθορισμένη τιμή υπό προδιαγεγραμμένες συνθήκες»(ΕΛΟΤHD384-531.2).
Ο διακόπτης διαρροής έντασης (Δ.Δ.Ε.) ή αλλιώς ηλεκτρονόμος ασφαλείας ή ρελέ διαρροής ή ρελέ διαφυγής όπως συνηθίζουν να τον αποκαλούν οι τεχνικοί, είναι μια διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύματος. Όλες οι απαραίτητες λειτουργίες της διάταξης είναι ενσωματωμένες και επιτελούνται σε μια συσκευή, η οποία είναι κατάλληλη για στήριξη σε ράγα τυποποιημένης διατομής ή για στερέωση στην πλάτη του πίνακα διανομής της εγκατάστασης. περισσότερα...

Από:Ν.Κιμουλάκης

Κυριακή, 12 Απριλίου 2009

•BP Solar Greece - Φ/Β πλαίσια της σειράς Endura

Τα Φ/Β πλαίσια ΒΡ 3210Ν, ΒΡ3220Ν και ΒΡ3230 Ν είναι τα νέα Φ/Β της σειράς Poly 3 με 60 Φ/Β κυψέλες που παρέχουν ισχύ άνω των 200 W. Τα προϊόντα της γενιάς Endura περιλαμβάνουν όλα τα χαρακτηριστικά της σειράς Poly 3, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνουν ένα ειδικό πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το τμήμα μηχανολογικού σχεδιασμού της Porsche. Το εν λόγω πλαίσιο, το οποίο παρέχει επιπρόσθετη αντοχή κα ευελιξία στην τοποθέτηση, υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του βιομηχανικού προτύπου IEC61215 (που πιστοποιεί και εγκρίνει προϊόντα για μακροπρόθεσμη αξιοπιστία). Οι γωνίες των πλαισίων προστατεύονται ώστε να αντέχουν τους κραδασμούς και το παχύ φύλλο ενίσχυσης από πολυεστέρα παρέχει επιπλέον προστασία και επιτρέπει την εύκολη διαχείριση. Η αναλογία βάρους/ισχύος της σειράς προϊόντων της γενιάς Endura τα καθιστά από τα ελαφρύτερα προϊόντα της αγοράς και μειώνει τον χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας: http://www.bp.com/

•Φ/Β αντιστροφείς SMA - Η σειρά Sunny Boy

Με τον μετατροπέα Sunny Boy 1100 μπορούν να υλοποιηθούν πολλοί διαφορετικοί σχεδιασμοί φωτοβολταϊκών μονάδων, ενώ ο Sunny Boy 1700 συμπληρώνει την παλέτα των μετατροπέων για τη μεσαία περιοχή τιμών ισχύος.
Οι μετατροπείς Sunny Boy 2500 και 3000 είναι εξοπλισμένοι με τη διεπαφή δικτύου SMA grid guard και την αυτόματη αναγνώριση συχνότητας δίκτυο. Οι συγκεκριμένοι μετατροπείς είναι συμβατοί με όλα σχεδόν τα δίκτυα παγκοσμίως, ενώ διαθέτουν ευρεία περιοχή τιμών τάσης εισόδου.
Οι Sunny Boy 3300 / 3800, έχουν υψηλό βαθμό απόδοσης στην κατηγορία των μετατροπέων με μετασχηματιστή. Ο εντελώς νέος σχεδιασμός του ανθεκτικού κελύφους από χυτό αλουμίνιο, ο οποίος βασίζεται στην αρχή λειτουργίας με διπλό θάλαμο, δεν εξασφαλίζει μόνο την αποδοτικότητα του ενεργού συστήματος ψύξης OptiCool, αλλά προσφέρει ταυτόχρονα και προστασία.
Η νέα γενιά Sunny Boy 3000TL / 4000TL / 5000TL έχει μεγαλύτερες δυνατότητες επικοινωνίας, υψηλότερη απόδοση και είναι φιλική για το χρήστη. Μοντέρνα γραφική απεικόνιση, ένδειξη των τιμών ημέρας και μετά τη δύση του ηλίου, απλή εγκατάσταση και ασύρματη επικοινωνία του συστήματος με το πρότυπο bluetooth, είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα των SUNNY BOY TL. Με υψηλό βαθμό απόδοσης και μεγάλο εύρος τιμών τάσης εισόδου, ο Sunny Boy 4000TL / 5000TL, ως μετατροπέας πολλαπλών στοιχειοσειρών, χωρίς μετασχηματιστή, παρέχει ευελιξία στο σχεδιασμό και βέλτιστη ενεργειακή αпόδοση.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.sma-hellas.com/

•Πότε είναι αναγκαίο ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας?

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας συναντά κανείς σε κτήρια τα τελευταία 250 χρόνια. Ο ρόλος τους είναι η συλλογή του κεραυνού και η απαγωγή του προς τη γη χωρίς ενδιάμεση πληγή της εγκατάστασης ή των ανθρώπων που βρίσκονται στο κτήριο.
Λόγω του αυξημένου κόστους εγκατάστασης και συντήρησης, θα πρέπει να διερευνάται η αναγκαιότητα των διατάξεων αντικεραυνικής προστασίας με βάση τη συχνότητα των αναμενόμενων κεραυνών και τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν από αυτούς. Η παράμετρος που χαρακτηρίζει το πόσο πιθανό είναι να πληγεί μια περιοχή από κεραυνό ονομάζεται πυκνότητα κεραυνών και αναφέρεται σε αριθμό κεραυνών ανά μονάδα εμβαδού και ανά έτος. Συνήθως είναι μια μέση τιμή πολλών ετών και υπολογίζεται προσεγγιστικά ή αναφέρεται σε γεωγραφικούς χάρτες.

Σύμφωνα με τη Γερμανική VDE, ανεξαρτήτως επίσημων περιορισμών και κατηγοριοποιήσεων ένα κτήριο θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει αντικεραυνικό σύστημα εάν:
¤Προεξέχει σημαντικά από το περιβάλλον του,
¤Η στέγη του είναι κατασκευασμένη από μαλακά υλικά όπως το ξύλο ή περιέχει εύφλεκτα υλικά,
¤Αποθηκεύονται ή πρόκειται να βρεθούν μέσα στο κτήριο υλικά επικίνδυνα να εκραγούν,
¤Άνθρωποι ή πολιτιστικά αγαθά χρίζουν ειδικής προστασίας,
¤Περιέχονται συστήματα μεγάλης οικονομικής αξίας,
¤Επιτελούνται στον υπό προστασία χώρο εργασίες υψίστης σημασίας

Γενικά, όσο ψηλότερο είναι ένα κτήριο ή μία κατασκευή τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα υπάρχει να πληγεί από κεραυνό. Ειδικότερα, θα πρέπει να προστατεύονται εγκαταστάσεις που προεξέχουν σημαντικά από το περιβάλλον τους ή είναι εκτεθειμένες στην ύπαιθρο, κτήρια και εγκαταστάσεις που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό ατόμων (>200) καθώς και νοσοκομεία ή κτήρια περίθαλψης ατόμων με περιορισμένες κινητικές δυνατότητες, εγκαταστάσεις ύψιστης ιστορικής και οικονομικής σημασίας καθώς και όσες περιέχουν εύφλεκτα υλικά.
Εάν το κτήριο δεν ανήκει στις παραπάνω συγκεκριμένες κατηγορίες η εγκατάσταση του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας είναι απόφαση του ιδιοκτήτη.

Από: Εύα Παρασκευαδάκη

•Αντιστροφείς Φ/Β συστημάτων

Ο αvτιστροφέας (inverter) είναι η καρδιά του Φ/Β συστήματος. Σε αυτόν εστιάζουν όλοι οι κώδικες και τα πρότυπα που συντάσσονται για την διασύνδεση των Φ/Β συστημάτων με το ηλεκτρικό δίκτυο.
Η βασική λειτουργία των αντιστροφέων είναι ότι μετατρέπουν την DC ισχύ που παράγεται από την Φ/Β πηγή σε AC, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά ισχύος. Μπορεί να είναι κατάλληλοι για διασύνδεση στο δημόσιο δίκτυο ή για αυτόνομη λειτουργία και να διαφοροποιούνται στην ονομαστική ισχύ, τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και την απόδοση. Λειτουργούν εφόσον υπάρχει επαρκής ηλιακή ακτινοβολία και θα πρέπει να τοποθετούνται σε δροσερά μέρη, μακριά από την άμεση ακτινοβολία του ήλιου.
Οι περισσότεροι αντιστροφείς που προορίζονται για σύνδεση με το δίκτυο, σχεδιάζονται για να λειτουργήσουν χωρίς μπαταρίες, αλλά τοπολογίες που περιλαμβάνουν μπαταρίες είναι επίσης διαθέσιμες. Οι αντιστροφείς που διαχειρίζονται μπαταρίες ενσωματώνουν έναν φορτιστή μπαταριών, ο οποίος είναι σε θέση να φορτίζει μια συστοιχία μπαταριών από το δίκτυο ή μέσω μιας εφεδρικής γεννήτριας όταν η ηλιακή ακτινοβολία είναι περιορισμένη.
Αντιστροφείς που συνδέονται στο δίκτυο μπορούν να εγκατασταθούν υπαίθρια (ιδανικά, στη σκιά). Εκείνοι που προορίζονται για αυτόνομη λειτουργία δεν είναι στεγανοί και πρέπει να τοποθετηθούν στο εσωτερικό, κοντά στη συστοιχία μπαταριών.
Όταν το δίκτυο παρουσιάζει προβλήματα οι αντιστροφείς θα πρέπει να τα ανιχνεύουν και να μη συμβάλλουν σε αυτά. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγεται το islanding (νησιδοποίηση). Όταν η τάση ή η συχνότητα του δικτύου που βλέπει ο αντιστροφέας ξεπεράσουν κάποια προκαθορισμένα όρια θα πρέπει επίσης να γίνεται απόζευξη της Φ/Β πηγής από το δίκτυο. Η επαναφορά της σύνδεσης, εφόσον το δίκτυο δεν είναι πια προβληματικό θα πρέπει να γίνεται μετά από καθορισμένο χρόνο αναμονής. περισσότερα...
Από: Εύα Παρασκευαδάκη

•Τεχνολογίες Φ/Β πλαισίων

Τα Φ/Β συστήματα διεισδύουν ολοένα και περισσότερο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως. Όσο η τεχνολογία εξελίσσεται οι επιδόσεις τους βελτιώνονται, γεγονός που αποδεικνύεται από την ερευνητική διαδικασία. Υπάρχουν σήμερα στην αγορά πολλοί διαφορετικοί τύποι Φ/Β πλαισίων οι οποίοι ποικίλλουν στα βασικά υλικά, την απόδοση και το κόστος. Γνωρίζοντας κανείς τα χαρακτηριστικά της κάθε τεχνολογίας, μπορεί να επιλέξει τα κατάλληλα Φ/Β πλαίσια για την εκάστοτε εφαρμογή. περισσότερα...

Από: Εύα Παρασκευαδάκη

•Φωτοβολταϊκό στοιχείο – Η καρδιά του Φ/Β συστήματος

Ο όρος φωτοβολταϊκά παραπέμπει στο φως, δηλαδή την ηλιακή ακτινοβολία και στα βολτ που είναι συνώνυμο της ηλεκτρικής ενέργειας. Περιγράφει έτσι την διαδικασία μετατροπής της ενέργειας του ήλιου σε μια μορφή άμεσα εκμεταλλεύσιμη από τον άνθρωπο. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο που πρώτος ανακάλυψε ο γάλλος φυσικός E. Becquerel το 1839. Περιληπτικά πρόκειται για την απορρόφηση της ενέργειας του φωτός από τα ηλεκτρόνια των ατόμων του Φ/Β στοιχείου και την απόδραση των ηλεκτρονίων αυτών από τις κανονικές τους θέσεις με αποτέλεσμα την δημιουργία ρεύματος. Το ηλεκτρικό πεδίο που προϋπάρχει στο Φ/Β στοιχείο οδηγεί το ρεύμα στο φορτίο.Τα Φ/Β συστήματα είναι ήδη ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας. Από τις αριθμομηχανές και τα ρολόγια χειρός μέχρι πιο πολύπλοκα συστήματα όπως οι δορυφόροι, έχουν αποδείξει την χρησιμότητά τους.Τα Φ/Β στοιχεία είναι διατάξεις που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, φτιαγμένες από ημιαγώγιμα υλικά. Τα μεγέθη και οι μορφές τους διαφοροποιούνται ανάλογα με το υλικό και την εφαρμογή. Συνδέονται μεταξύ τους συνήθως σε σειρά, για να δημιουργήσουν τα Φ/Β πλαίσια, δηλαδή τα ακέραια panels που βλέπουμε στα Φ/Β συστήματα. Τα πλαίσια συνδέονται σε σειρά και παράλληλα, διαμορφώνοντας την Φ/Β συστοιχία.Το μέγεθος της συστοιχίας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που είναι διαθέσιμη στη συγκεκριμένη τοποθεσία καθώς και οι ανάγκες του καταναλωτή.Τα Φ/Β πλαίσια αποτελούν το σημαντικότερο μέρος ενός Φ/Β συστήματος, το οποίο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τις ηλεκτρικές συνδέσεις, τη δομή στήριξης, τον αντιστροφέα DC/AC και τις μπαταρίες που αποθηκεύουν τη ηλιακή ενέργεια για χρήση όταν η ηλιακή ακτινοβολία δεν επαρκεί.

Από: Εύα Παρασκευαδάκη

Κυριακή, 5 Απριλίου 2009

•Χρωματισμός πόλων καλωδίων

Mε την Y.A. Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470Β/5-3-04), καθιερώνεται o χρωματισμός των ηλεκτρικών καλωδίων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 308 S2 “Επισήμανση των πόλων καλωδίων και εύκαμπτων καλωδίων”.
Με βάση την παράγραφο 3.1 του HD 308 S2, αυτό αφορά τα καλώδια ισχύος Χ.Τ. και εφαρμόζεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τα συστήματα διανομής και τις γραμμές τροφοδοσίας σταθερών και κινητών συσκευών.
Δεν εφαρμόζεται στα καλώδια των εσωτερικών συνδεσμολογιών συσκευών, στα καλώδια των κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος, στα καλώδια με περισσότερους των πέντε πόλων, σε καλώδια που δεν έχουν αποκλειστικό σκοπό την παροχή ενέργειας σε καταναλώσεις, καθώς και στις εναέριες γραμμές τροφοδοσίας.
Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 τόσο στα μονοπολικά καλώδια όσο και στους μονωμένους αγωγούς, το χρώμα μόνωσης του αγωγού προστασίας θα πρέπει να είναι κιτρινοπράσινο, ενώ του ουδέτερου αγωγού θα πρέπει να είναι μπλε.Επίσης για αυτού του τύπους καλωδίων και αγωγών, συστήνεται να χρησιμοποιείται χρώμα μαύρο, καφέ ή γκρι για τους ενεργούς αγωγούς, ενώ δεν αποκλείεται η χρήση και άλλων χρωματισμών για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Από: Ν.Κιμουλάκης

•Τύποι Ανεμογεννητριών - Ηλεκτρικό και Μηχανικό Σύστημα

Οι ανεμογεννήτριες εμπίπτουν σε δύο βασικές ομάδες: ανεμογεννήτριες οριζοντίου και κατακόρυφου άξονα. Στις Α/Γ οριζοντίου άξονα ο δρομέας είναι τύπου έλικα και βρίσκεται συνεχώς παράλληλος με την κατεύθυνση του ανέμου και του εδάφους. Στις Α/Γ κατακόρυφου άξονα ο δρομέας παραμένει σταθερός και είναι κάθετος προς την επιφάνεια του εδάφους.
Στην παγκόσμια αγορά έχουν επικρατήσει οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα σε ποσοστό 90 %. Η ισχύς τους φτάνει τα 5 ΜW, η διάμετρος του δρομέα κυμαίνεται μεταξύ 40 και 120 μέτρων, το ύψος του πύργου εγγίζει τα 120 μέτρα και λειτουργούν σε ένα παράθυρο ταχυτήτων ανέμου 3 ως 30 m/s. Μπορούν να συνδεθούν κατευθείαν στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.
Οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα έχουν δύο ή τρία πτερύγια τα οποία προσδένονται σταθερά ή με τη δυνατότητα να μεταβάλλουν τη γωνία τους σε σχέση με τον άνεμο. Ο δρομέας και η γεννήτρια τοποθετούνται στην κορυφή του πύργου ώστε να εκμεταλλεύονται καλύτερα τον διαθέσιμο αέρα. Στον πύργο τοποθετείται και στηρίζεται όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
Στο αεροδυναμικό μέρος της Α/Γ ο δρομέας περιστρέφεται εκμεταλλευόμενος την ταχύτητα του ανέμου. Η μηχανική ενέργεια που παράγεται από την περιστροφική του κίνηση μετατρέπεται στη συνέχεια σε ηλεκτρική μέσω της γεννήτριας. Η ηλεκτρική γεννήτρια μπορεί να είναι σύγχρονη ή επαγωγής. Η ταχύτητα περιστροφής του δρομέα είναι μικρή σε σχέση με την απαιτούμενη για τη λειτουργία της γεννήτριας. Για το λόγο αυτό τοποθετείται ενδιάμεσα κιβώτιο ταχυτήτων.
Το ηλεκτρικό σύστημα της Α/Γ περιλαμβάνει εκτός από την γεννήτρια, τους μετατροπείς ισχύος, πυκνωτές αντιστάθμισης, φίλτρα αρμονικών, διακόπτες, διατάξεις προστασίας και τον μετασχηματιστή.
Το ηλεκτρονικό σύστημα επίβλεψης και ελέγχου της λειτουργίας της Α/Γ χωρίζεται σε επιμέρους συστήματα, κάθε ένα από τα οποία εκτελεί ξεχωριστή λειτουργία. Το σύστημα προσανατολισμού συνήθως διαθέτει αισθητήρα ανέμου ώστε να διατηρείται πάντα ο δρομέας παράλληλος με την κατεύθυνση του ανέμου. Σε μικρές Α/Γ η αλλαγή του προσανατολισμού γίνεται με ανεμοδείκτη. Η ρύθμιση της κλίσης των πτερυγίων στη βέλτιστη θέση (αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα) μεγιστοποιεί την ενέργεια που παράγεται από την Α/Γ για κάθε ταχύτητα ανέμου. Αν υπάρχουν μετατροπείς ισχύος, η λειτουργία τους ελέγχεται από ξεχωριστό σύστημα ελέγχου.

Από: Εύα Παρασκευαδάκη

•Το αιολικό δυναμικό επιτρέπει την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας στην περιοχή μου?

Σε γενικές γραμμές, ένα σύστημα αιολικής ενέργειας χρειάζεται μια μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου τουλάχιστον 4 m/s στο ύψος του πύργου ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αποδοτικά. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να γίνει σύγκριση με το κόστος άλλων πηγών ενέργειας. Σε ταχύτητες κάτω των 4 m/s, η διαθέσιμη ενέργεια στον άνεμο είναι πολύ μικρή (εξάρτηση της ισχύος από την ταχύτητα στον κύβο). Έτσι η λειτουργία των Α/Γ να σε τόσο μικρές ταχύτητες ανέμου δεν επιφέρει σημαντική ενεργειακή συνεισφορά. Η μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου στην τοποθεσία εγκατάστασης του συστήματος αιολικής ενέργειας για χρονικό διάστημα μηνών ή και έτους, είναι ο καλύτερος τρόπος για τον υπολογισμό του αιολικού δυναμικού. Η μέτρηση της ταχύτητας θα πρέπει να γίνεται στο ύψος του πύργου της Α/Γ. περισσότερα...
Από: Εύα Παρασκευαδάκη

•Ανεμογεννήτριες Μικρής Ισχύος– Μέρος Ι

Τα συστήματα αιολικής ενέργειας μικρής ισχύος μπορούν να ηλεκτροδοτήσουν απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο ή περιοχές όπου υπάρχει δίκτυο καλύπτοντας μέρος της κατανάλωσης. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας σε οικιακές εφαρμογές. Ζητήματα αξιοπιστίας και ασφάλειας της παρεχόμενης από το δίκτυο ενέργειας καθώς και τα υψηλά κόστη επέκτασης του δικτύου σε απομακρυσμένες περιοχές είναι μερικοί από αυτούς. Παρόλο που τα συστήματα αιολικής ενέργειας απαιτούν σχετικά μεγάλη αρχική επένδυση, προσφέρουν μειωμένο ή μηδενικό κόστος ενέργειας για μια ζωή. Έτσι γίνονται ανταγωνιστικά σε σύγκριση με τις συμβατικές πηγές. Επίσης σημαντικό: Δεν μολύνουν το περιβάλλον.
Η ισχύς των μικρών Α/Γ κυμαίνεται από 400 W ως 50 kW (συνήθως 1-10 kW). Είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις Α/Γ που προορίζονται για τη στελέχωση Αιολικών Πάρκων και έχουν ισχύ συνήθως πάνω από 700 kW. Οι Α/Γ μικρής ισχύος διαθέτουν 3 ή 4 κινούμενα μέρη ώστε να έχουν πολύ χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης. Έχουν 2 ή 3 πτερύγια, η διάμετρος του δρομέα κυμαίνεται μεταξύ 1 και 15 μέτρων και το ύψος του πύργου μεταξύ 5 και 30 μέτρων. Η ονομαστική ταχύτητα ανέμου είναι 12-16 m/s. Συνήθως επιθεωρούνται κάθε 2 έτη και η διάρκεια ζωής τους κυμαίνεται μεταξύ 20 και 40 ετών.
Αν και δεν είναι στο προσκήνιο όσο άλλες τεχνολογίες, οι μικρές Α/Γ έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να παράγουν ενέργεια αξιόπιστα και με χαμηλό κόστος. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία στην λειτουργία τους αφού πάνω από 150.000 μονάδες έχουν εγκατασταθεί παγκοσμίως. Δεδομένου ότι η ζήτηση για μικρά συστήματα αιολικής ενέργειας αυξάνεται, το κόστος αυτών των συστημάτων αναμένεται να μειωθεί στο μισό κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας.
Τα συστήματα με Α/Γ μικρής ισχύος χαρακτηρίζονται μερικές φορές ως οικιακές εφαρμογές, και πράγματι είναι. Μπορούν όμως να παρέχουν ενέργεια σε αγροκτήματα, σχολεία και αγροτικές επιχειρήσεις. Μικρά συστήματα μπορούν επίσης να εγκατασταθούν για να τροφοδοτήσουν μια συγκεκριμένη εφαρμογή όπως η άντληση του νερού σε τοποθεσία απομακρυσμένη από το δημόσιο δίκτυο. Το μέγεθος του συστήματος που απαιτείται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενός δεδομένου πελάτη εξαρτάται από την ενέργεια που ο πελάτης χρειάζεται και την μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου της τοποθεσίας. Σε μία τυπική οικιακή εφαρμογή, σύστημα 4-10kW μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες. περισσότερα...
Από: Εύα Παρασκευαδάκη

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

•Αρχή λειτουργίας των Ανεμογεννητριών

Η αιολική ενέργεια είναι η ενέργεια που υπάρχει στην κίνηση του αέρα. Οι αιολικές μηχανές (ανεμογεννήτριες ή Α/Γ) μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του αέρα σε μηχανική. Η μηχανική ενέργεια μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως η άντληση νερού, ή μέσω μιας γεννήτριας να μετατραπεί σε ηλεκτρική.
Οι ανεμογεννήτριες τοποθετούνται σε έναν πύργο στήριξης για μεγιστοποίηση της παραγωγής τους. Σε ύψος 30 ή περισσότερων μέτρων πάνω από το έδαφος, μπορούν να εκμεταλλευτούν πιο ομαλό και ταχύτερο αέρα. Το ύψος του πύργου στήριξης και η τοποθέτηση των πτερυγίων και του δρομέα σε αυτό το ύψος δίνει πρόσβαση σε μεγαλύτερες ταχύτητες ανέμου. Σε μερικές περιοχές κάθε 10 μέτρα ύψος, η ταχύτητα ανέμου μπορεί να αυξάνεται κατά 20% και η παραγωγή ενέργειας κατά 34%.
Οι Α/Γ μπορούν να διαμορφώσουν αυτόνομα συστήματα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μιας μικρής εγκατάστασης (σπίτι, αγρόκτημα κ.λπ.), ή να συνδεθούν στο δημόσιο δίκτυο ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να διανεμηθεί σε περισσότερους καταναλωτές. περισσότερα...
Από: Εύα Παρασκευαδάκη