Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

•Προστασία από Βραχυκύκλωμα στα Φ/Β συστήματα

Σε κάθε Φ/Β σύστημα υπάρχει μια σειρά ζητημάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε η εγκατάσταση να είναι ασφαλής για τον άνθρωπο, διατηρώντας ταυτόχρονα την απρόσκοπτη λειτουργία της. Ο προσδιορισμός των μέγιστων αναμενόμενων τιμών ρεύματος και τάσης είναι αναγκαίος για την σωστή επιλογή των στοιχείων. Σημειώνεται ότι το ρεύμα και η τάση της Φ/Β γεννήτριας δεν είναι σταθερά μεγέθη αλλά μεταβάλλονται σε ένα ευρύ φάσμα. Επιπλέον, το Φ/Β πλαίσιο είναι μια συσκευή με περιορισμένη ικανότητα ρεύματος, γεγονός που θα πρέπει να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό της προστασίας από βραχυκύκλωμα. Σφάλματα προς γη μπορεί να μην ανιχνευθούν λόγω του περιορισμένου ρεύματος και της αδιάκοπτης λειτουργίας των πλαισίων οπότε ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην γείωση του συστήματος. περισσότερα...
Από: Εύα Παρασκευαδάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου