Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009

•Γείωση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Γείωση είναι η αγώγιμη σύνδεση ενός σημείου ενός κυκλώματος ή ενός εκτεθειμένου αγώγιμου μέρους μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης ή ενός αγώγιμου ξένου στοιχείου, με την γη, μέσω μιας διάταξης γείωσης.
Με τον όρο «γη» εννοείται η αγώγιμη μάζα της γης, το δυναμικό της οποίας κατά σύμβαση θεωρούμε ίσο με το μηδέν (ΕΛΟΤ HD384.202.04.01).
Στην περίπτωση της θεμελιακής γείωσης όπως φαίνεται στην διπλανή εικόνα, ο γειωτής-ταινία στερεώνεται με ειδικούς συνδέσμους στον μεταλλικό οπλισμό των θεμελίων. περισσότερα...

Από:Ν.Κιμουλάκης

•Αναλυτής Ποιότητας Ισχύος - Fluke 345

Με το όργανο Fluke 345 μπορούν να γίνουν εύκολα οι βασικές μετρήσεις ποιότητας ισχύος σε μονοφασικά ή συμμετρικά 3φασικά φορτία. Έχει τη δυνατότητα μέτρησης AC/ DC ρεύματος και τάσης. Η μέτρηση του ρεύματος γίνεται μέσω του φαινομένου Hall. Αυτός είναι και ο λόγος που η μέτρηση του συνεχούς ρεύματος είναι δυνατή. Μπορεί για παράδειγμα να εκτελέσει μετρήσεις σε μετατροπείς συχνότητας, συστήματα φωτισμού υψηλής απόδοσης και άλλου είδους φορτία που έχουν στο κύκλωμά τους ηλεκτρονικά ισχύος. Χάρη στη δυνατότητα μέτρησης DC μεγεθών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της μπαταρίας ενός UPS αλλά και της εξόδου της διάταξης. περισσότερα...

Από: Εύα Παρασκευαδάκη.