Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

•Σύγχρονες Τεχνικές Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών Επαγωγής

Τα συστήματα ηλεκτρικής κίνησης με ηλεκτρικές μηχανές επαγωγής συγκεντρώνουν σήμερα στο παγκόσμιο γίγνεσθαι ιδιαίτερα σημαντικό ενδιαφέρον. To γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στις πολυποίκιλες πρακτικές εφαρμογές τους αλλά και στα πολυεπίπεδα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η χρήση τους. Η ασύγχρονη ηλεκτρική μηχανή επαγωγής λόγω της απλότητάς της, του μειωμένου βάρους και όγκου, της μεγάλης αξιοπιστίας και απόδοσης, και των μειωμένων αναγκών συντήρησης αποτελεί σήμερα την πρώτη επιλογή στα συστήματα ηλεκτρικής κίνησης. Επιπλέον, με την έλευση των σύγχρονων διατάξεων ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος, με τους οποίους δόθηκε η δυνατότητα τροφοδότησης της μηχανής με τάσεις μεταβλητού πλάτους και συχνότητας, κατέστη δυνατός ο ακριβής έλεγχος της συμπεριφοράς της. Η δυνατότητα αυτή αξιοποιήθηκε ιδιαίτερα με την ανάπτυξη κατάλληλων αλγορίθμων ελέγχου για τα συστήματα ηλεκτρικής κίνησης με ασύγχρονες ηλεκτρικές μηχανές επαγωγής, οι οποίοι εξασφαλίζουν τον βέλτιστο δυνατό έλεγχο της μαγνητικής ροής, της αναπτυσσόμενης ροπής και κατά συνέπεια της ταχύτητας περιστροφής της ηλεκτρικής μηχανής. περισσότερα...

Από:Ιάκωβος Μανωλάς