Κυριακή, 5 Απριλίου 2009

•Χρωματισμός πόλων καλωδίων

Mε την Y.A. Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470Β/5-3-04), καθιερώνεται o χρωματισμός των ηλεκτρικών καλωδίων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 308 S2 “Επισήμανση των πόλων καλωδίων και εύκαμπτων καλωδίων”.
Με βάση την παράγραφο 3.1 του HD 308 S2, αυτό αφορά τα καλώδια ισχύος Χ.Τ. και εφαρμόζεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τα συστήματα διανομής και τις γραμμές τροφοδοσίας σταθερών και κινητών συσκευών.
Δεν εφαρμόζεται στα καλώδια των εσωτερικών συνδεσμολογιών συσκευών, στα καλώδια των κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος, στα καλώδια με περισσότερους των πέντε πόλων, σε καλώδια που δεν έχουν αποκλειστικό σκοπό την παροχή ενέργειας σε καταναλώσεις, καθώς και στις εναέριες γραμμές τροφοδοσίας.
Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 τόσο στα μονοπολικά καλώδια όσο και στους μονωμένους αγωγούς, το χρώμα μόνωσης του αγωγού προστασίας θα πρέπει να είναι κιτρινοπράσινο, ενώ του ουδέτερου αγωγού θα πρέπει να είναι μπλε.Επίσης για αυτού του τύπους καλωδίων και αγωγών, συστήνεται να χρησιμοποιείται χρώμα μαύρο, καφέ ή γκρι για τους ενεργούς αγωγούς, ενώ δεν αποκλείεται η χρήση και άλλων χρωματισμών για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Από: Ν.Κιμουλάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου