Κυριακή, 5 Απριλίου 2009

•Το αιολικό δυναμικό επιτρέπει την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας στην περιοχή μου?

Σε γενικές γραμμές, ένα σύστημα αιολικής ενέργειας χρειάζεται μια μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου τουλάχιστον 4 m/s στο ύψος του πύργου ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αποδοτικά. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να γίνει σύγκριση με το κόστος άλλων πηγών ενέργειας. Σε ταχύτητες κάτω των 4 m/s, η διαθέσιμη ενέργεια στον άνεμο είναι πολύ μικρή (εξάρτηση της ισχύος από την ταχύτητα στον κύβο). Έτσι η λειτουργία των Α/Γ να σε τόσο μικρές ταχύτητες ανέμου δεν επιφέρει σημαντική ενεργειακή συνεισφορά. Η μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου στην τοποθεσία εγκατάστασης του συστήματος αιολικής ενέργειας για χρονικό διάστημα μηνών ή και έτους, είναι ο καλύτερος τρόπος για τον υπολογισμό του αιολικού δυναμικού. Η μέτρηση της ταχύτητας θα πρέπει να γίνεται στο ύψος του πύργου της Α/Γ. περισσότερα...
Από: Εύα Παρασκευαδάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου