Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009

•Γείωση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Γείωση είναι η αγώγιμη σύνδεση ενός σημείου ενός κυκλώματος ή ενός εκτεθειμένου αγώγιμου μέρους μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης ή ενός αγώγιμου ξένου στοιχείου, με την γη, μέσω μιας διάταξης γείωσης.
Με τον όρο «γη» εννοείται η αγώγιμη μάζα της γης, το δυναμικό της οποίας κατά σύμβαση θεωρούμε ίσο με το μηδέν (ΕΛΟΤ HD384.202.04.01).
Στην περίπτωση της θεμελιακής γείωσης όπως φαίνεται στην διπλανή εικόνα, ο γειωτής-ταινία στερεώνεται με ειδικούς συνδέσμους στον μεταλλικό οπλισμό των θεμελίων. περισσότερα...

Από:Ν.Κιμουλάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου