Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2009

•Παραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας από Βιοαέριο


Το βιοαέριο είναι καύσιμο αέριο το οποίο προέρχεται από βιομάζα ή από απόβλητα. Αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, αφού η καύση του δεν επιβαρύνει το ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, με πεδία χρήσης την παραγωγή θερμότητας, ηλεκτρισμού και λιπασμάτων. Με την κατάλληλη επεξεργασία μπορεί να φτάσει την ποιότητα του φυσικού αερίου. Η αφθονία του στις σύγχρονες κοινωνίες και η μεγάλη περιεκτικότητα σε μεθάνιο (40-70%) το καθιστούν κατάλληλο για καύση σε πολλές εφαρμογές. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο τόσο μεγαλύτερη η ικανότητά του για χρήση ως καύσιμο παραγωγής ενέργειας. περισσότερα...
Από: Ε. Παρασκευαδάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου