Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009

•Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια με συστήματα VSD

Σε κάθε βιομηχανία υπάρχουν διαδικασίες που χρειάζονται κάποιου τύπου ρύθμιση για να διεξαχθούν κανονικά και με τη βέλτιστη απόδοση. Τέτοιες ρυθμίσεις συνήθως πραγματοποιούνται με τη χρήση συστημάτων οδήγησης μεταβλητής ταχύτητας (συστήματα VSD – Variable Speed Drive). Η βασική ιδέα πίσω από αυτά τα συστήματα είναι η δημιουργία ενός εξοπλισμού που ελέγχει την ταχύτητα της μηχανής. Τα συγκεκριμένα συστήματα αποτελούν σημαντικό μέρος του αυτοματισμού, αφού βελτιστοποιούν τη διαδικασία, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και την κατανάλωση ενέργειας.
Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, τα συστήματα VSD βρίσκουν όλο και περισσότερα πεδία εφαρμογής. Ο έλεγχος είναι επιθυμητός εκτός των άλλων, και στα συστήματα εξαερισμού και άντλησης, όπου οι παράμετροι διαφοροποιούνται συνεχώς και η ταχύτητα της μηχανής, που ευθύνεται για τη λειτουργία αυτών των συστημάτων, θα πρέπει να τις ακολουθήσει. Το γεγονός αυτό εντάσσει τα VSD στα κτήρια ως μέρος των συστημάτων εξαερισμού και κλιματισμού. περισσότερα...

Από: Ε.Παρασκευαδάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου